موقعیت
خانه > فاز ۲ شهرک خاوران تبریز

فاز ۲ شهرک خاوران تبریز

قیمت فاز ۲ شهرک خاوران تبریز

نقشه فاز ۲ شهرک خاوران تبریز

اخبار فاز دو شهرک خاوران تبریز

شهرک خاوران تبریز شامل فاز یک و دو می باشد.فاز ۲ شهرک خاوران تبریز تنها به صورت

امتیازهای ۱۹۰ متری با شماره پلاک های ۲۵۰-۲۵۱ با کاربری های مسکونی از سوی شهرداری

منطقه ۹ تبریز-خاوران تبریز صادر گردیده است ، و فاقد نقشه تفکیکی قطعات فاز دو خاوران تبریز

می باشد.زمان دقیق تفکیک قطعات فاز ۲ خاوران تبریز فعلا نامشخص می باشد.

فاز دو شهرک خاوران تبریز ،قبلا تفکیک شده نبود ،اما اکنون بنابر سیاست های شهرداری منطقه۹ خاوران تبریز،

فاز ۲ خاوران تبریز، شامل دو نوع امتیازهای پائین تر و بالا تر از مسیر گاز در نظر گرفته می شوند.

جهت تعییین نوع امتیاز فاز دو خود ،میتوانید از املاک شهرداری منطقه نه تبریز-خاوران ،استعلام نمائید.

قیمت تقریبی امتیاز فاز ۲ خاوران تبریز،۲۷-۲۸ میلیون تومان  می باشد. (متراژ امتیازها ۱۹۰مترمربع درنظر

گرفته می شوند).در صورتیکه قرارداد فاز دو خاوران متعلق به زمین توافقی از بخش بالاتر از مسیر گاز باشد،

قیمت امتیاز شما کمی پائین تر از این مقدار خواهد بود. و تقریبا ۲۰-۲۱ میلیون تومان برای این امتیازها در نظرگرفته میشود.

اما با توجه به نوسانات قیمت املاک خاوران و آذران تبریز ،این مقادیر احتمال افزایش خواهند داشت.

لازم بذکر است قبلا همین امتیازهای فاز دو خاوران تبریز ،به قیمت های بالای ۷۰ میلیون تومان نیز خرید و فروش شده اند.

و قیمت کنونی قراردادهای فاز دو خاوران ،پائین ترین قیمت ممکن می باشد.

برخی از مناطق و زمینهای قرارگرفته در محدوده فاز دو شهرک خاوران تبریز ،قبلا در صورت توافق مالکین با

شهرداری منطقه خاوران تبریز،به امتیازها و قراردادهای فاز دو خاوران تبریز به شماره پلاک های ثبتی ۲۵۲

تبدیل می شدند ،اما اکنون شهرداری منطقه ۹ تبریز-خاوران،از این اراضی هیچ توافقی با مالکین محترم

ندارد و این بخش از خاوران تبریز ،با همکاری شهرداری منطقه نه تبریز و سازمان همیاری ،تبدیل به امتیازهای

۲۰۰ متری (۱۲ درصدی) از سوی سازمان همیاری می شوند. قیمت تقریبی این امتیازها ۲۳-۲۶ میلیون تومان

متغیر می باشند.

احتمال افزایش قیمت های فاز ۲ شهرک خاوران تبریز بیشتر از احتمال کاهش قیمت های آن می باشد،بدلیل

اینکه اکنون قیمت این قراردادها پائین ترین قیمت ممکن می باشد ،هم چنین تفکیک قطعات بخش یک خاوران

تبریز صورت گرفته و بدلیل متراژ بالای قطعات و قیمت های بالای این بخش از شهرک خاوران تبریز،اکثر افرادی

که خواهان سرمایه گذاری با سرمایه کمتر هستند این بخش از خاوران تبریز را انتخاب می نمایند.

در صورت وجود هر نوع اطلاعیه و خبری از سوی سازمان همیاری ،درباره این اراضی  و امتیازها ،از طریق

این سایت یا آدرس های زیر به اطلاع دوستان و بازدیدکنندگان محترم خواهد رسید.

سایت اطلاع رسانی شهرک خاوران تبریز

پورتال تخصصی شهرک خاوران تبریز

سایت خاوران تبریز

املاک شهرک خاوران و آذران تبریز

خرید و فروش زمینهای شهرک خاوران و آذران تبریز

پورتال تخصصی شهرک آذران تبریز

اخبار شهرک خاوران و اذران تبریز

خاوران و آذران تبریز

املاک شهرک خاوران تبریز

FacebookTwitterGoogle+Share
Top